ปริมานการเข้าสู่ระบบใน 1 สัปดาห์


ปริมาณการเข้าใช้งานระบบ จากสมาชิกทั้งหมด 244

ปริมาณการเข้าใช้งานระบบ RTAF Social จากสมาชิกทั้งหมด 244

กลุ่มสมาชิก

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใน 1 สัปดาห์


ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

  • 37 ชุมชนนักปฏิบัติทั้งหมด
  • 152 ความรู้ที่ถูกสร้างทั้งหมด
  • 38 กิจกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมด
  • 9 กระดานสนทนาที่ถูกสร้างทั้งหมด
  • 0 แบบสำรวจที่ถูกสร้างทั้งหมดมาตรฐานงานภายในองค์กร

Administrator